hocadaiduong.vn
Hồ hải sản 3 mặt giựt cấp tại TP VINH - Hồ Cá Đại Dương
Dàn chứa hải sản 3 mặt giựt cấp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được thi công hồ hải sản tại TP VINH tuy đã từng thi công nhiều dàn hồ hải sản tại Miền