hoanhatrang.com
Tuyết Trắng
Tinh Khôi Cô ấy chọn màu trắng không phải vì cô ấy cô đơn. Mà cô ấy dành cho một người nơi xa, nơi bông tuyết kia có thể chạm đến…. Người Thương Cảm ơn người tạo nên truyền cảm #tinhkhoi #flowers #yengarden #tuyettrang #ngayyeuthuong #muadong #yeuthuong