hoanguyethy.com
#7 Ý nghĩa Hoa Diên Vĩ làm say đắm người [yêu nghệ thuật]
Ý nghĩa Hoa Diên Vĩ (Iris flowers) - Biểu tượng của cái đẹp Hoa mỹ. Thông điệp mà hoa iris mang lại là gi ? Hoa diên vỹ mang thông điệp là gì ?