hoangphatsafety.com
Nón bảo hộ trùm chống nóng
Bộ phận chính là Nón chống nóng và các bộ phận phụ trợ có thể là tấm che mặt, tấm che tai và cổ. Điều chỉnh cho vừa vặn đầu người sử dụng bằng cơ cấu núm vặn điều chỉnh vô cấp. Bảo vệ khỏi tia lửa bắn vào người