hoangphatsafety.com
Bồn rửa mắt khẩn cấp Blue Eagle EW407
Bồn rửa mắt khẩn cấp BLUE EAGLE EW407 là lọai bồn (hay còn gọi là chậu) rửa mắt khẩn cấp có chân đứng (Eywash wall mounted). Đây là loại phổ biến nhất được