hoanganhmall.com
Mặn xâm nhập Đồng bằng sông Cửu Long có thể vượt mức lịch sử
Thời điểm hiện tại, xâm nhập mặn đến quá sớm, hiện có những điểm đã xâm nhập mặn 40-50km, dự báo cao điểm tháng 1-2020 có những nơi xâm nhập mặn có thể vào tới 100km.