hioki.asia
Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4256
Thông số kỹ thuật của đồng hồ vạn năng Hioki DT4256: Điện áp DC 600,0 mV đến 1000 V, 5 dãy Độ chính xác: ± 0,3% rdg. ± 3 dgt. Điện áp AC 6.000 V đến 1000 V, 4 dải, Đặc điểm tần số: 40 Hz đến 1 kHz Độ chính xác 40 - 500 Hz: ± 0.9% rdg. ± 3 dgt. (True RMS, yếu tố đỉnh 3)