hioki.asia
đồng hồ vạn năng Hioki DT4224
đồng hồ vạn năng Hioki DT4224: Đo điện áp DC: 600.0 mV tới 600.0 V, 4 thang, sai số tiêu chuẩn: ±0.5 % rdg. ±5 dgt. Đo điện áp AC: 6.000 V to 600.0V,3 thang