hioki.asia
Ampe kìm Hioki CM4142 (AC 2000A)
Ampe kim Hioki CM4142 là dòng đồng hồ kẹp có thiết kế hiện đại và sáng tạo cảm biến kẹp mỏng. Ampe kìm Hioki CM4142 với công nghệ True RMS cho phép đo dòng AC lên tới 2000A.