hioki.asia
Ampe kìm đo điện trở đất Hioki FT6380 - Hioki Việt Nam
Ampe kìm đo điện trở đất Hioki FT6380: : 0.20 Ω (0.01 Ω độ phân giải) đến 1600 Ω (độ phân giải 20 Ω), 10 dãy, Zero suppression: Ít hơn 0,02 Ω, Độ chính xác: ± 1,5% RDG. ± 0.02 Ω