hdnew.vn
Firmware mới với Airplay trên Dune Duo 4K và Dune Solo 4K - HDnew
Firmware mới được tích hợp Airplay trên Dune Duo 4K và Dune Solo 4K giúp người dùng phát nhạc trực tiếp từ từ iPhone, iPad lên đầu phát.