hdnew.vn
MusicCore TSS-12 | Đầu Karaoke | HDnew - Chia sẻ đam mê
Đầu Karaoke MusicCore TSS-12 đọc được nhiều loại đĩa MIDI DVD, DVD, CD, MP3, USB... Âm thanh trung thực với bộ giải mã MIDI chuyên nghiệp SAM2634.