hdnew.vn
Bộ Âm thanh Karaoke 1 | Dàn Âm thanh | HDnew - Chia sẻ đam mê
Bộ dàn âm thanh Karaoke 2 được phối bởi HDnew bao gồm: Amply Guinness SPA-680D, Loa Guinness 705 II, Loa Sub Guinness SB-1800 III, Micro Guinness MU-116.