hcom.vn
Giá Treo Màn Hình Ghép Vogels PFW 6870 - HCOM JSC
Màu: đen Chiều rộng tối thiểu: 200(mm) Chiều rộng tối đa: 600(mm) Kích thước tối thiểu tới màn hình: 37(mm) Kích thước tối đa tới màn hình: 46(mm) Khoảng cách tối thiểu đến tường: 129(mm) Định Hướng: nằm ngang Trọng lượng: 72kg Chuyển động 180 độ Nghiêng: 20 độ