hcmecocity.com
Hưng Long Residence - Khu Đô Thị Xanh TL7 | Hcmecocity
Lấy con người làm trung tâm, Hưng Long Residence kiến tạo một thành phố đáng sống dưới sự che chở của thiên nhiên, một thành phố nói " không " với ô nhiễm môi trường.