haviweb.com.vn
Conversion là gì? CRO là gì? Vai trò của Conversion Rate trong Marketing
Conversion (Conversion Rate, CR – tỷ lệ chuyển đổi) là một trong nhiều thuật ngữ được sử dụng trong Marketing khá phổ biến hiện nay.