hanoicontainer.com.vn
Cảng Hải Phòng: Hơn 3.500 container quá thời hạn làm thủ tục hải quan
Tính đến ngày 1/8/2018, tại cảng Hải Phòng có 3.513 container phế liệu quá thời hạn làm thủ tục hải quan; trong đó, có 3.268 container nhựa phế liệu