hanoicontainer.com.vn
Thủ tướng trả lời về trách nhiệm vụ 18.000 container phế liệu tồn lưu
Tình trạng tồn đọng các container phế liệu, tác động xấu đến hoạt động của các ngành sản xuất cũng như nguy cơ gây ô nhiễm môi trường