hangnhattoday.com
Bếp Từ Hitachi HT-L8STWF (75cm) 3 Bếp Từ Phím Cảm ứng Cao Cấp
Bếp từ Hitachi HT-L8STWF là mã bếp từ cao cấp của Hitachi được sản xuất dành cho những gia đình có điều kiện tại Nhật. Các thông số được cải thiện..XEM NGAY !