hancapquang.net
YT-8112SA-20 bộ chuyển đổi quang điện 2 port lan
Converter YT-8112SA-20 sử dụng đầu kết nối SC chạy trên cáp quang SingleMode. Giao diện kết nối gồm 2 cổng RJ45 UTP và 1 cổng kết nối quang SC (Dual fiber )