hancapquang.net
Module OPTONE SFP-WDM-SM-0220AD
Module quang OPTONE SFP-WDM-SM-0220AD, Gigabit 1.25G, 1000Base LX , khoảng cách 20Km, chuẩn LC connector, bước sóng 1310nm.