hancapquang.net
Module OPTONE SFP-WDM-SM-0120BD
Module quang Optone SFP-WDM-SM-0120BD sử dụng 1 sợi quang để truyền tín hiệu nên rất tiện kiệm về mặt chi phí day. Tương thích với hầu hết các switch quang.