hancapquang.net
Dây nhảy quang ST-ST Singlemode Simplex, Patch cord ST-ST
Dây nhảy quang ST-ST single mode là một đoạn cáp quang Single-mode hoặc Multi-mode, 2 đầu có gắn sẵn đầu kết nối quang ST. Có chiều dài 3m,5m.10m,15m,20m...