hancapquang.net
Dây nhảy quang ST-ST Multimode Duplex OM2 chính hãng
Dây nhảy quang ST-ST Multimode chính hãng vỏ màu cam, chuẩn kết nối 2 đầu: ST và ST, thường được sử dụng sử dụng để đấu nối giữa ODF với các thiết bị quang.