hancapquang.net
Dây nhảy quang SC-LC Multimode Duplex OM2
Dây nhảy quang SC-LC Multimode có vỏ màu cam với đường kính 3.0 mm, chuẩn kết nối 2 đầu: SC/APC và LC/APC. Liên hệ giá tốt: 0973931345