hancapquang.net
Dây nhảy quang OM5 LC-LC Multimode
Dây nhảy quang OM5 LC-LC multimode hỗ trợ truyền dữ liệu với tốc độ từ 100M lên đến 100Gb. Ứng dụng rộng rãi trong truyền tài dữ liệu quang tốc độ cực cao.