hancapquang.net
Dây nhảy quang Multimode LC-LC OM3
Dây nhảy quang Multimode Lc-Lc có tốc độ truyền dẫn cao lên đến 10Gb được ứng dụng chính trong các hệ thống mạng LAN đòi hỏi tốc độ cao như bệnh viện...