hancapquang.net
Đầu nối quang SC-SC UPC Simplex (Xanh dương)
Đầu nối quang SC-SC UPC Simplex (Xanh dương) là phụ kiện quang được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn SC. Rất thuận tiện và dễ dàng tháo lắp.