hancapquang.net
Đầu nối quang (Adapter) LC-LC Multimode
Đầu nối quang (Adapter) LC-LC ( Đầu vuông nhỏ ) là sản phẩm dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp ODF. Đầu nối quang LC-LC ( Đầu vuông nhỏ ) Multimode được thiết kế dạng khớp nối, sử dụng chất liệu đá zirconia, có sẵn