hancapquang.net
Converter quang BTON 950SM 10/100M 25Km 1 sợi quang
Converter quang BTON 950SM 10/100M 25Km 1 sợi quang là bộ chuyển đổi quang điện Media Converter với tốc độ 100Mbps. Sử dụng cho cáp quang Single mode với khoảng cách truyền 25km, tối ưu chi phí cho những dự án lớn mà dây cáp đồng trục thông thường không thể đi xa. Hàng chĩnh hãng bảo hành 12 tháng. LH: 0973931345