hancapquang.net
Bộ chuyển đổi quang điện HTB-GS-03 2 sợi 1000Mbs NetLink
Bộ chuyển đổi quang điện HTB-GS-03 2 sợi là bộ thu phát và chuyển đổi qua lại giữa tín hiệu quang và tín hiệu điện với 1000BASE-T chạy cáp quang Singlemode.