hancapquang.net
Bộ chuyển đổi quang điện Holink HL-1211S-20 A/B
Bộ chuyển đổi quang điện Holink HL-1211S-20 là bộ Converter quang sử dụng 2 sợi quang 10/100 Base-Tx đến 100 Base-FX, Full Duplex, Cáp quang Single mode.