hancapquang.net
Bộ chuyển đổi quang điện 4 port Lan YT-8110MA-14-2
Converter YT-8110MA-14-2 sử dụng đầu kết nối SC chạy trên cáp quang MultiMode. Giao diện kết nối gồm 4 cổng RJ45 và 1 cổng kết nối quang SC (Dual fiber )