hancapquang.net
Adapter quang SC Multimode Simplex
Adapter quang SC Multimode (Đầu nối quang SC/PC-SC/PC) là sản phẩm dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp ODF. Đầu nối quang SC/PC-SC/PC Multimode được thiết kế dạng khớp nối, sử dụng chất liệu đá zirconia, có sẵn với các kiểu