halegroup.vn
Tủ bếp 15 - Hale Viet Nam
Tính chất của Tủ bếp gỗ Acrylic là được tạo ra từ hỗn hợp Acrylic với nhiệt độ cao, có đặc tính dẻo, chịu tác động tốt và chịu nhiệt cao. Cùng với đó là khả năng xuyên thấu như tấm kính Mica chúng ta thường gặp, tuy nhiên, so với các tấm kính thường, …