haisanphuquoc.info
Cá Tai tượng biển | Thịt thơm, da béo không ngấy | Hải sản Phú Quốc
Cá Tai tượng biển hay Tai bồ tại vùng biển Phú Quốc được đánh bắt với sản lượng ngẫu nhiên từ nhiều ghe lưới lặn nên giá cá thay đổi thất thường