hailonglass.com
Kính ốp bếp kim sa, ánh kim tuyến bao nhiêu tiền ?
Kính ốp bếp kim sa là sản phẩm kính ốp tường bếp, có thêm lớp kim sa, ánh kim bề mặt kính. Sử dụng kính màu ốp bếp kim sa khiến không gian lung linh hơn