gudangart.com
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja K3 Siap Menghadapi MEA
Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan yang dipakai oleh seorang pekerja untuk meminimalkan paparan terhadap bahaya kerja tertentu.