gtpvietnam.vn
SL018241S4000000 - Bình giãn nở 18L - 8bar - GTP Việt Nam
Nhập khẩu và tư vấn bình giãn nở Aquafill model SL018241S4000000 - 18L 8bar. Cho hệ năng lượng mặt trời. Expansion tank for Solar Heating System.