groomingonline.se
ID Wax Blanda själv (3 stk) | Grooming Online
Här får du möjlighet att välja hur du vill sammanställa din personliga vaxformula. Du kan välja fritt bland ID Soft Silver, ID Extreme Titanium, ID Hard