grenland.fhs.no
Reidun takker av
Etter rundt 25 år på skolen var siste arbeidsdag her før hun går over i pensjonistenes rekker. Reidun har vært en veldig viktig person for mange i sin funksjon som økonomiansvarlig. Det er ikke få regnskap hun har vært ansvarlig for i sin tid her. I tillegg har Reidun hatt mye kontakt med el