green-vietnam.com
Cẩn trọng với nước khoáng - Green Viet Nam News
Nước suối là từ gọi chung cho loại nước uống tự nhiên đóng chai. Tuy nhiên, khi sử dụng, chúng ta cần phân biệt các loại nước đóng chai là nước tinh khiết hay là nước khoáng Nước lọc đóng chai Nước tinh khiết là nước lọc, nước thủy cục đã qua khử trùng công [...]