globalisering.no
Profitthensynets globalist (Demo)
Kommersielle interesser bør ikke få legge premissene for internasjonalt samarbeid, slik NHO ønsker. «Anti-globalistene bør ikke få legge premissene for internasjonalt samarbeid», sier Tore Myhre, avdelingsdirektør i NHO, i Dagbladet 19. september. Alle som ser med bekymring på prosessen o