globalisering.no
Om den grenseløse ressursgrådigheten (Demo)
Utvinning av ikke-fornybare ressurser i Norge og rundt om i verden skaper store utfordringer for miljø, klima, menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, urfolk sine rettigheter og for rettferdig fordeling. En større satsing på utvinning av mineraler i Norge har allerede fått store konsekvenser fo