globalisering.no
Folkeavstemning på feil premisser (Demo)
I går ble det klart at fredsavtalen som er fremforhandlet mellom FARC-geriljaen og Colombianske myndigheter ikke vil tre i kraft. Med knappest mulig margin stemte 50,2 prosent mot å godta avtalen i folkeavstemningen. Colombianere flest mangler kunnskap om innholdet i folkeavstemningen og fredsav