globalisering.no
De går baklengs inn i framtida (Demo)
Medlemmene i norsk Norsk Lokomotivmannsforbund er nå inne i sin femte uke med streik. Norges Sosiale Forum vil med dette uttrykke sin støtte til de streikende og deres kamp for å sikre fagkunnskapen til lokførerne. En sikker avvikling av trafikken på jernbanen er helt avhengig av lokomotivfør