giasutienphong.com.vn
Cách viết sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên | Có mẫu, update 2018
Một trong những giấy tờ quan trọng trong bộ hồ sơ là sơ yếu lý lịch HS-SV. Sau đây là cách viết sơ yếu lý lịch hoc sinh sinh viên theo mẫu của bộ Giáo Dục.