giasutienphong.com.vn
Họp phụ huynh là gì? Kinh nghiệm, tiến trình tổ chức 1 buổi họp PHHS
Họp phụ huynh học sinh thường diễn ra đơn điệu nên cũng có một số phụ huynh vắng mặt. Để tổ chức buổi họp phụ huynh diễn ra tốt đẹp, thầy cô chủ nhiệm và nhà trường nên đưa ra những phương thức tổ chức mới và cải tiến nội dung họp phụ huynh học sinh.