giasutienphong.com.vn
Gia sư dạy tiếng Việt cho người nước ngoài | Kỹ năng nghe nói đọc viết
Đội ngũ gia sư dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Giáo trình phù hợp cho việc dạy tiếng Việt các kỹ năng như nghe nói giao tiếp cơ bản trong cuộc sống, công việc. Kỹ năng đọc viết nâng cao. Gia sư dạy theo giờ gian và địa điểm được yêu cầu. Có thể dạy bằng ngôn ngữ Anh, Hoa, Nhật, Hàn,..theo yêu cầu