giasutienphong.com.vn
Tầm quan trọng của việc đặt và thực hiện mục tiêu trong gia sư
Các lý thuyết và thực tế đều cho thấy, khi bạn đặt ra bất kỳ một mục tiêu nào đó, bạn sẽ có quyết tâm cao hơn và sử dụng trí tuệ nhiều hơn bình thường với mong muốn thực hiện chúng. Có khi nào bạn thất bại khi thực hiện mục tiêu? Với Gia sư Tiên Phong, câu trả lời là không, với những lý do sau: